წესები და პირობები


აღნიშნული ვებ-გვერდი წარმოადგენს შპს „ქართული კალათას“ (ს/კ 404489022)  საკუთრებას.

ჩვენი მომსახურებით სარგებლობისას თქვენ ეთანხმებით შემდეგ პირობებს:


ზოგადი დებულებები, უსაფრთხოება, კონფიდენციალურობა

 

 პროდუქტის შეკვეთის და მიწოდების წესი, გადახდის მეთოდი


პროდუქტის და თანხის უკან დაბრუნება

  1. შეკვეთის გაუქმება და თანხის უკან დაბრუნება შესაძლებელია შეკვეთის განთავსების დღეს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც პროდუქცია უკვე გამოგზავნილია საკურიერო მომსახურებით. შეკვეთის გასაუქმებლად დაგვირეკეთ 032 2476011 ან მოგვწერეთ info.kalata@gmail.com ან ფეისბუკ მესინჯერის საშუალებით. შეკვეთის გაუქმება შესაძლებელია მხოლოდ რეგისტრირებული მომხმარებლებისთვის.
  2. შპს „ქართული კალათა“ ვალდებულია დააბრუნოს გადახდილი თანხა თუ 
    ა) მომხმარებელს არ მიეწოდა მის მიერ შეძენილი პროდუქტი;
    ბ) მიწოდებული პროდუქტი არ ემთხვევა შეძენილს;
    გ) პროდუქტი დაზიანებულია;


მარეგულირებელი კანონმდებლობა 

შპს „ქართული კალათას“ ინტერნეტ მაღაზიით სარგებლობისას თქვენ თანხმობას აცხადებთ, რომ ნებისმიერი დავა, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას თქვენსა და შპს „ქართულ კალათას“ შორის რეგულირდება საქართველოს მოქმედი კონონმდებლობით და განხილული იქნება საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ.

 

აღნიშნული წესები მოქმედებს 2020 წლის 25 ოქტომბრიდან. ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ, საჭიროებისამებრ შევცვალოთ აღნიშნული წესები.